Kundmöten

Kundmöten är alltid spännande.
Hur pass förberedd jag är inför dem beror självklart på hur mycket jag redan vet om det potentiella uppdraget. Ibland har jag ett färdigt förslag att presentera men ibland består mötet först av en trevlig pratstund där jag och kunden tillsammans kommer fram till vad jag kan hjälpa till med. Ibland kan det där första mötet ske över en lunch eller en fika, helt utan krav på att spika något uppdrag, utan mer för att jag ska kunna lyssna in kundens behov och komma med förslag.
Föreläsningar och/eller workshops inom teamutveckling och vardagskommunikation är vanliga lösningar på kundens önskemål.